Identitetskapning

Det pratas just nu mycket om identitetskapning, hur vanligt det är och vad man kan göra åt det. Identitetskapning är när en person utger sig för att vara någon annan genom att använda dennes personnummer och/eller andra uppgifter som styrker ens identitet. Hur vanligt är Identitetskapning i Sverige? Enligt en Sifo-undersökning som försäkringsbolaget My Safety låtit

Läs mer

Employer branding och rekryteringssäkerhet

Vetenskaplig forskning visar att det är vad folk gör eller inte gör som har den största betydelsen för en företagskultur, kundlojalitet och även motståndskraft för risk. Det är också bevisat att det finns ett starkt samband mellan företagskultur och finansiella resultat. Vad gäller att rekrytera och behålla talanger är kultur en viktig fråga och ett

Läs mer

Bloggen tar klivet in i en ny era

För snart tre år sedan startades bloggen Säkerrekrytering. Det är nu dags för oss att ta nästa steg med bloggen, från att Henrik har bloggat från sitt perspektiv kommer nu flera medarbetare på 2Secure som jobbar med bakgrundskontroller att skriva sina reflektioner om säker rekrytering. Vi hoppas att vi på detta sätt att vi kan

Läs mer

februari 14 , 2016 / Posted by Henrik / Okategoriserade /

Fjärde penningtvättsdirektivet

Detta har inte med Säker Rekrytering att göra, men jag tycker att det finns några bra saker att reflektera över. För någon vecka sedan så lämnade Penningtvättsutredningen över sitt utlåtande till regeringen. Enkelt kan man sammanfatta att syftet med direktivet och den lag som föreslås är att genom bättre kontroll på de verkliga huvudmännen bakom

Läs mer

januari 28 , 2016 / Posted by Henrik / HR Referens Rekrytering /

Värderingarnas hierarki

Nu ska jag testa en tes om värderingar. Och inget kan väl passa bättre än det i dessa tider när många diskussioner kring fikaborden handlar om grundläggande värderingar. De flesta organisationer arbetar idag med sina värderingar. Hos oss beskrivs de i tre värdeord: Handlingskraftiga – Kompetenta – Pålitliga. Viktiga ord och som jag verkligen vet

Läs mer